Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Susanne & So. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Hieronder staat beschreven welke gegevens wij verzamelen als u gebruikt maakt van onze diensten. Daarnaast kunt u lezen waarom wij deze gegevens verzamelen en wat hier verder mee gebeurd. Alles wordt uiteraard enkel en alleen gedaan om uw gebruikservaring te verbeteren. Wij geven u dus volledige openheid en duidelijkheid over gegevensverzameling en verdere gang van zaken.

Susanne & So respecteert de privacy van alle gebruikers en zal er alle zorg voor dragen dat de informatie die u bij ons achterlaat vertrouwelijk wordt behandeld. Ook zullen we regelmatig toetsen of er nog aan dit beleid wordt voldaan.

Gebruik van verzamelde gegevens:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen / maken van uw bestelling. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens niet met derden. De details met betrekking tot uw bestelling houden wij bij in onze boekhouding. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Excel. Na de afronding van uw bestelling, wordt de correspondentie rondom uw bestelling verwijderd uit onze Outlook, deze blijft wel nog enige tijd bewaard in het domein van de webhost, hier wordt echter niets mee gedaan en ook niet gedeeld met derden.

Voor het verzenden van uw bestelling maken wij gebruik van PostNL. De verzendetiketten worden echter doos onszelf geprint en daarmee worden uw gegevens niet op die manier verstrekt aan PostNL. Zij verzorgen enkel het verzendtarief.

Voor het betaling in de webshop, kunt u gebruik maken van vooraf overmaken. Hiermee beslist u zelf dat u uw rekeningnummer kenbaar maakt aan ons. Deze gegevens worden niet opgeslagen (behalve bij de bank) en deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Susanne & So gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Communicatie

Wanneer u contact met ons opneemt bestaat de kans dat de communicatie bewaard gaat worden, hierbij kan worden gevraagd naar persoonsgegevens, dit om de dienst naar u toe op een juiste manier uit te kunnen voeren. Ook deze gegevens zullen na het afronden van uw bestelling verwijderd.

Doeleinden

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt enkel en alleen voor de hier beschreven doeleinden, tenzij er te voren toestemming is verleend.

Derden

Alle informatie die wij verzamelen wordt niet met derden gedeeld. Dit met uitzondering voor webapplicaties die gebruikt worden ten behoeve van het doel van de applicatie. De gegevens zullen nooit verder verspreid worden, enkel kan informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze website, veranderingen in deze website zullen ook veranderingen in het beleid met zich meebrengen. Het is dus raadzaam dit beleid regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens

Wij bieden een ieder de mogelijkheid om verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het wijzigen of verwijderen van gegevens kunt u doen door contact op te nemen met info@susannenso.nl.

Vragen

Heeft u vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met

Susanne & So
Hoofdweg 6
9905PC Holwierde
info@susannenso.nl